تندیس تبلیغاتی میناکاری طرح و ان یکاد

170,000 تومان

تندیس هدیه سازمانی میناکاری وان یکاد از سری محصولات هدایا و تبلیغاتی صنایع دستی تلفیقی میناکاری اصفهان وچوب است.

تندیس مذهبی صنایع دستی اصفهان متناسب با فرهنگ و سنت ایرانی اسلامی می باشد.

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟