تندیس تبلیغاتی میناکاری طرح و ان یکاد

78,000 تومان

تندیس هدیه سازمانی میناکاری وان یکاد از سری محصولات هدایا و تبلیغاتی صنایع دستی تلفیقی میناکاری اصفهان وچوب است. تندیس مذهبی صنایع دستی اصفهان متناسب با فرهنگ و سنت ایرانی اسلامی می باشد.

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟