تابلو بشقاب 25 سانتی مینا کاری اصفهان

450,000 تومان

قاب مشبک زیبا و لوکس

در ابعادی مناسب برای هدیه دادن یا تزئین اتاقتان ، دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

قطر خود بشقاب 25 سانتی متر،  طول و عرض قاب 29 سانتی متر ، ارتفاع 4.5 سانتی متر

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟