گلدان ۲۰ سانتی میناکاری جعبه مشبک

گلدان مسی میناکاری جعبه مشبک با  ارتفاع 20 سانتی متری هنرلوکس اصفهان

از زیباترین محصولات میناکاری اصفهان و تلفیق هنر مینا و چوب می باشد.

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟