گلدان شلغمی فروزه کوبی با شیشه ی حبابی و گل

1,800,000 تومان

تندیس هدیه صنایع دستی با گلدان شلغمی فیروزه کوبی به ارتفاع 15 سانتی متر و یک شاخه گل مسی

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟