قندان مس و خاتم ممتاز بزرگ بزرگ آقاجانی

قندان مس و خاتم ممتاز بزرگ بزرگ آقاجانی

ارتفاع 25 سانتی متر

مناسب دکوراسیون جهیزیه و هدیه دادن

بسیار لوکس و فوق العاده زیبا و مرغوب

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟