سرویس شکلات خوری و تنگ مس و خاتم کاری

1,999,000 تومان

سرویس شکلات خوری بزرگ با ارتفاع 28 سانتی و دو عدد تنگ با ارتفاع 30 سانتی متر مس و خاتم کاری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟