قاب بشقاب 20 سانتی میناکاری اصفهان

385,000 تومان

قاب بشقاب 20 سانتی میناکاری اصفهان

قطر خود بشقاب 20 سانتی متر، طول و عرض قاب 26 سانتی متر ، ارتفاع قاب 4 سانتی متر

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟