سنگاب مس و خاتم 24 آقاجانی

4,000,000 تومان

سنگاب مس و خاتم 24 آقاجانی

با ارتفاع 24 سانتی متر

مجلسی، شیک، مرغوب و ساخته شده با خاتم اصل

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟