سرویس سماور مس و خاتم

30,500,000 تومان

تجربه یک چایی فوق العاده با سماور جایی خوری مس و خاتم هنر لوکس

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

ارتفاع:65سانتی متر

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟