ست گلدان فیروزه کوبی

2,960,000 تومان

ست گلدان فیروزه کوبی

یک جفت گلدان مرغوب فیروزه کوبی شده با سنگ فیروزه نیشابور

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟