ست فیروزه شکلات خوری بزرگ و گلدان20

6,500,000 تومان

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

ارتفاع گلدان 20 سانتی متر وارتفاع شکلات خوری 27 سانتی متر می باشد

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟