ست دکوری مسی پرداز شیرینی خوری و گلدان متوسط

6,800,000 تومان

ست دکوری مسی پرداز شیرینی خوری شبکه بری و قلمزنی شده  و یک جفت گلدان 25 سانتی مس و پرداز

قطر بالایی شیرینی خوری این سرویس 25 سانتی متر می باشد

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟