تندیس و گلدان 16 مس و پرداز

640,000 تومان

هدیه ای تبلیغاتی و سازمانی

ارتفاع تندیس 26 ، عرض 15 سانتی متر است

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟