تنگ فیروزه کوبی صراحی متوسط

2,000,000 تومان

تنگ فیروزه کوبی

ارتفاع 28 سانتی متر

از جنس مس و سنگ فیروزه اصل و مرغوب

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟