گلدان مس و پرداز مدل گوی دار

گلدان مس و پرداز مدل گوی دار

با ارتفاع 20 سانتی متر

ظاهری متفاوت و کیفیت بالایی دارد.

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟