گلدان مس و خاتم 36 VIP آقاجانی

گلدان مس و خاتم 36 VIP آقاجانی

با ارتفاع 36 سانتی متر

مدل بلونی ، بسیار خوش نق و نگار، اعلا و لوکس

یکی از بهترین محصولات دکوری

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟