گلدان فیروزه کوبی صاحب استاد نفری 25 سانتی

2,800,000 تومان

گلدان شبکه بری استاد نفری با ارتفاع 25 سانتی متری

از خاص ترین و لوکس ترین گلدان های فیروزه کوبی هنر اصفهان می باشد.

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟