گلدان شلغمی فیروزه کوب سایز 14 سانتی

1,300,000 تومان

گلدان شلغمی فیروزه کوب کوچک

ارتفاع 14 سانتی متر، عرض 8 سانتی متر

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟