گلدان جامی دو دسته ملیله کاری بزرگ

2,800,000 تومان

گلدان جامی دو دسته ملیله کاری

بهترین هدیه برای عزیزان شماست

با ارتفاع 39 سانتی متر

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟