گلدان توپی تپل ملیله کاری کوچک

1,050,000 تومان

گلدان توپی تپل ملیله کاری کوچک ،

ارتفاع 18 , عرض 7, عرض پایه 9, قطر دهانه 6 سانتی متر

این صنعت دست هنرمندان اصفهان از مرغوب ترین مس بازار تولید شده واز لعاب نقره برروی آن استفاده شده است.

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟