گلدان توپی تپل ملیله کاری کوچک

285,000 تومان

گلدان توپی تپل ملیله کاری کوچک ،

این صنعت دست هنرمندان اصفهان از مرغوب ترین مس بازار تولید شده واز لعاب نقره برروی آن استفاده شده است.

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟

دسته: برچسب: