کاسه وارمر مسی بزرگ

کاسه وارمر مسی پایه بلند

ظرفی مجلل، لوکس، زیبا و باشکوه

با ظرافت قلمزنی روی پایه، دسته ها و لبه ی ظرف

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

 

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟

دسته: