کاسه مس و خاتم شبکه بری

کاسه مس و خاتم شبکه بری

با ارتفاع 8 سانتی متر

زیبا برای ویترین، پذیرایی (ظرف آجیل و تنقلات)

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟