کاسه بشقاب سفالی لالجین

ست بشقاب سفالی به ابعاد 2.5*27 سانتی متر و کاسه سفالی 9.5*21 سانتی متر

مزین به هنری نقاشی مینا کاری روی سفال

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟