قندان مسی قلمزنی طرح پیچک

قندان مسی قلمزنی

با نقش قلمزنی شده بسیار زیبا

درخشان در ویترین و سینی چایی

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟

دسته: برچسب: