قندان قلمزنی مسی طرح بهشت

قندان قلمزنی روی مس طرح بهشت

با طرح گل ها و پرنده های زیبا

از جنس مس مرغوب با قلمزنی فوق العاده خاص

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟

دسته: برچسب: