قاب بشقاب سفالی مینا کاری

بشقاب سفالی قاب شده لالجین

ابعاد بشقاب 3*21*21 سانتی متر و ابعاد کل قاب 4*31*31 سانتی متر

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟