صفحه شطرنج و تخته نرد خاتم کاری

1,900,000 تومان

محصول خاتم کاری فوق العاده زیبا با دو کاربرد متفاوت
قسمت درونی محصول تخته نرد و قسمت بیرونی آن صفحه شطرنج است.
هدیه ای خاص و لوکس برای افراد خاص

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟