صفحه شطرنج خاتمکاری 8ضلعی

380,000 تومان

محصولی لوکس و زیبا برای ایجاد علاقه به بازی شطرنج.

همچنین مناسب برای شطرنج بازهای حرفه ای.

از بازی شطرنج بیش از پیش لذت ببرید.

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟