شیرینی خوری مس و پرداز شبکه بری شماره 2

2,100,000 تومان

شیرینی خوری مس و پرداز شبکه بری کوچک یا  شماره 2

ارتفاع 13 ، قطر بشقاب 25 ، عرض پایه 10 سانتی متر

مناسب برای قرار دادن روی گل میزها برای پذیرایی

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟