شکلات خوری مس و خاتم 20

شکلات خوری مس و خاتم

ارتفاع 20 سانتی متر

به ان قندان پایه دار مس و خاتم هم می گویند

لوکس، زیبا، فانتزی و اصل

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟