شکلات خوری خاتم کاری VIP متوسط آقاجانی

شکلات خوری خاتم کاری VIP متوسط آقاجانی

ارتفاع 26 سانتی متر

خوش نقش و نگار و زیبا

لوکس و مرغوب و فانتزی

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟