شکلات خوری خاتمکاری VIP گره آقاجانی

شکلات خوری خاتمکاری VIP گره آقاجانی

ارتفاع 31 سانتی متر

تماشایی، بی نظیر ، مرغوب و ماندگار

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟