سنگاب مس و پرداز 50 سانتی

15,000,000 تومان

سنگاب مس و پرداز

ارتفاع 50 سانتی متر

زیبا، درخشان ، لوکس و بی نظیر

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟