سنگاب مس و پرداز 16 سانتی

1,550,000 تومان

سنگاب مس و پرداز 16 سانتی

قطر دهانه 13 ، عرض پایه 10 سانتی متر

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟