سنگاب مس و پرداز 15 سانتی

630,000 تومان

سنگاب مس و پرداز 15 سانتی

قطر دهانه 13 ، عرض پایه 10 سانتی متر

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟