سنگاب مس و پرداز 13 سانتی

920,000 تومان

سنگاب مس و پرداز

با ارتفاع 13 سانتی متر

کوچک، زیبا، لوکس و دوست داشتنی

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟