سنگاب مس و پرداز مدل گل و مرغ 66سانتی

سنگاب مس و پرداز مدل گل و مرغ

با ارتفاع 66 سانتی متر

محصولی لوکس برای تزئین و دارای کاربر مصرفی

هدیه ای فوق العاده خاص

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟