سنگاب مس و خاتم 33 آقاجانی

12,000,000 تومان

سنگاب مس و خاتم 33 آقاجانی

ارتفاع 33 سانتی متر

نفیس، زیبا، مرغوب و مناسب برای هدیه دادن

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟