سنگاب مس و خاتم 11 آقاجانی

سنگاب مس و خاتم 11 آقاجانی

ارتفاع 11 سانتی متر

مناسب برای چیدمان سفره هفت سین، دکور و هدیه روز مادر

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟