سنگاب مس و خاتم سوپر سایز ۴۵

3,200,000 تومان

سنگاب سوپر مس و خاتم با ارتفاع کلی 45 سانتی متر