سنگاب تشعیر 39 سانتی

10,500,000 تومان

سنگاب تشعیر سوپر

ارتفاع 39 سانتی متر

نشکن (مانند همه ی محصولات با زیرساخت مسی) ، زیبا ، لوکس

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟