سنگاب تشعیر 19 سانتی

1,850,000 تومان

سنگاب متوسط تشعیر

ارتفاع 19 سانتی متر

مناسب برای ویترین و میوه خوری یک نفره

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟