سنبلدان مس و خاتم قلم خوره

6,200,000 تومان

سنبلدان مس و خاتم تولید شده در صنایع دستی هنر لوکس

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

ارتفاع 43 سانتی متر

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟