سنبلدان مس و خاتم شماره 4 آقاجانی

8,400,000 تومان

سنبلدان مس و خاتم شماره 4 آقاجانی

با ارتفاع 54 سانتی متر

یکی از زیباترین گلدان های صنایع دستی خاتم

لوکس و مرغوب

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟