سنبلدان مس و خاتم شماره 2 آقاجانی

4,500,000 تومان

سنبلدان مس و خاتم شماره 2 آقاجانی

ارتفاع 30 سانتی متر

یکی از زیباترین و لوکس ترین گلدان های خاتمکاری

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟