سطل خاتم کاری هنر لوکس

3,800,000 تومان

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

ارتفاع 29 , طول 23 و عرض 11 سانتی متر

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟