سرویس چای خوری مس و پرداز

18,000,000 تومان

سرویس چای خوری مس و پرداز

ابعاد سینی ، گالش ها ، قندان و وزن همه داخل مشخصات ذکر شده است

دراای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟