سرویس شربت خوری کوچک تشعیر

12,500,000 تومان

سرویس شربت خوری کوچک تشعیر

ارتفاع کای محصول 36 سانتی متر می باشد.

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟