سرویس شربت خوری مس و پرداز

16,500,000 تومان

سرویس شربت خوری پرداز

با ارتفاع 48 سانتی متر دارای کاربرد مصرفی و تزئینی است. وزن کلی 3410 گرم ، وزن تنگ 815 گرم ، ارتفاع تنگ 47.5 سانتی متر

ارتفاع جام ها 15.5 سانتی متر، قطر دهانه جام ها 6.5 سانتی متر، وزن هر جام : 185 گرم

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟