سرویس شربت خوری مسی

سرویس شربت خوری مسی

شامل یک تنگ و 6 عدد جام مسی از جنس اعلا

بسیار زیبا و فانتزی

قابل استفاده هم به صورت کاربردی و هم به صورت دکوری

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟

دسته: