سرویس شربت خوری بزرگ تشعیر

13,800,000 تومان

سرویس شربت خوری بزرگ تشعیر

ارتفاع محصول 48 سانتی متر

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟